เสริมจมูกปลายไร้ซิลิโคน - The East Clinic

เสริมจมูกปลายไร้ซิลิโคน

เทคนิคใหม่ล่าสุด
Endonasal Reconstruction

  • ปรับโครงสร้างจมูก
  • โด่งขึ้น พุ่งนขึ้น
  • ดูแลง่าย แผลหายไว

เทคนิค Endonasal Recon (Endonasal Reconstruction Rhinoplasty)

เป็นการเสริมจมูกแบบ “ปลายไร้ซิลิโคน” โดยใช้ซิลิโคนเพียง 2 ใน 3 ของความยาวจมูก ในการเพิ่มความสูงของสันจมูกให้โด่งขึ้น ส่วนในบริเวณปลายจมูกจะมีการยืดผนังกั้นจมูกโดยใช้กระดูกอ่อนหลังหูพร้อมเนื้อเยื่อหลังหูมาเพิ่มความยาวปลายจมูก ซึ่ง “แตกต่างจากวิธีรองปลายจมูก” โดยทั่วไป วิธีนี้จะทำให้ปลายจมูกเรียว เล็ก และพุ่งมากขึ้น หมดปัญหาเรื่องซิลิโคนทะลุ ใช้เวลาพักฟื้นเพียง 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดยเทคนิคนี้จะบวมช้ำน้อยและแผลหายไว

เทคนิค Endonasal Recon เหมาะกับใคร?

ปลายจมูกสั้น ปลายงุ้ม ผนังกั้นจมูกคด แกนจมูกเอียง และคนไข้ที่มีความกังวลในการในการพักฟื้นและการดูแลแผล

เทคนิค Endonasal Recon เด่นอย่างไร ?

เป็นการปรับโครงสร้างของจมูกโดยปลายจมูกจะไร้ซิลิโคน และสามารถเสริมได้อย่างปลอดภัยด้วยกระดูกอ่อนหลังหูของตนเอง ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ในการทำเสริมจมูก โดยมีการซ่อนแผลและเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก (เทรนด์ศัลยกรรมปัจจุบันของโลกเน้นซ่อนแผล ไร้แผลเป็น ใช้เวลาทำน้อย แต่ได้ผลดีกว่าเดิม)

เทคนิค Endonasal Reconstruction แตกต่างกับเทคนิค Open Reconstruction อย่างไร?

การเสริมจมูกแบบเปิด Open Recon (Open Reconstruction Rhinoplasty)

คือการเปิดโครงสร้างของจมูกใต้ผิวหนังทั้งหมดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ซ่อมแซม (Reconstruction) ส่วนที่ได้รับความเสียหาย ยืดปลายจมูก (Tip projection) ยืดผนังกั้นจมูก ( Septal extension) แก้ไขจมูกที่เบี้ยวเอียง (Deviation) เป็นต้น โดยจะมีการเปิดแผลภายในรูจมูกทั้ง 2 ข้างและเปิดแผลบริเวณระหว่างรูจมูก2ข้าง (Columella) เพื่อเปิดโครงสร้างภายในขึ้นมา สำหรับการยืดผนังกั้นจมูกจะใช้วัสดุต่าง ๆ ได้แก่ กระดูกอ่อน เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของตัวเอง เนื้อเยื่อเทียม กระดูกอ่อนเทียม เป็นต้น

เทคนิค Open Recon เหมาะกับใคร?

การเสริมจมูกแบบเปิด แนะนำสำหรับผู้ที่มีปลายจมูกสั้น (Short nose) จมูกชมพู่ (Bulbous tip) จมูกเบี้ยวเอียง (Deviation) แก้มาหลายครั้ง  (Multiple revision) หรือชอบจมูกที่ค่อนข้างพุ่ง (Patient favor) เป็นต้น ซึ่งการจะเลือกเสริมวิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนไข้ว่าต้องการ ทรงจมูกแบบใด ฐานจมูกเดิมและเนื้อจมูกเป็นอย่างไร รวมทั้งพิจารณาถึง ข้อดีข้อเสีย ของแต่ละวิธีรวมถึงโรคประจำตัวของผู้ป่วยและระยะเวลาพักฟื้น ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

สรุปข้อแตกต่างระหว่างเทคนิค Endonasal Reconstruction และ Open Reconstruction

ในการผ่าตัดทั้ง 2 เทคนิคนี้ มักจะต้องใช้กระดูกอ่อนจากส่วนอื่นของร่างกายมาใช้เป็นโครงสร้างของจมูกที่จะเสริมใหม่ โดยวัสดุที่คลินิกเลือกนำมาใช้ ได้แก่ กระดูกอ่อนหลังหู (Ear cartilag), เนื้อเยื่อก้นกบ (Dermofat graft) หรือเนื้อเยื่อเทียม (Acellular Dermal Matrix) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยยืดปลายจมูกให้พุ่งและสวยมากขึ้น ป้องกันการอักเสบและการทะลุ

คำถามเพิ่มเติม

ซิลิโคน ที่ The EAST Clinic เลือกใช้

ซิลิโคนทำมาจากพอลิเมอร์ Dimethysiloxane polymer ซึ่งซิลิโคนจะมีหลายเกรดขึ้นอยู่กับส่วนผสมในกระบวนการผลิต โดยสารที่ใช้ในการคงรูปซิลิโคน หรือส่วนผสมที่ต่างกัน จะทำให้คุณภาพของซิลิโคนต่างกัน โดยดิอีสท์คลินิก จะใช้ซิลิโคนเกรดสำหรับปลูกฝังในร่างกาย (Implant grade) มีความบริสุทธิ์สูงกว่าซิลิโคนเกรดทางการแพทย์ (Medical grade) สามารถอยู่ในร่างกายได้ตลอดชีวิต

ซิลิโคนที่ได้มาตรฐานจะช่วยลดโอกาสอักเสบ การแพ้ หรือโอกาสการเกิดมะเร็งในอนาคต (Noncarcinogen) ได้เป็นอย่างดี อีกปัจจัยที่สำคัญ คือ การยึดเกาะกับเนื้อเยื่อของซิลิโคน (Adhesion) วัสดุที่ดีต้องยึดเกาะกับโครงสร้างของร่างกายได้ดีและมีความยืดหยุ่น (Elasticity) ซึ่งเป็นซิลิโคนที่ดิอีสท์คลินิกเลือกใช้

นอกจากนี้ เรายังสามารถกำหนดค่าความนิ่มของซิลิโคนได้อีกด้วย ซึ่งค่าความนิ่มที่เหมาะสมในการเสริมจมูกอยู่ที่ 30-50 ดูโร (Durometer) หากซิลิโคนแข็งเกินไปจะทำให้เสี่ยงต่อการทะลุได้มากกว่า หรือซิลิโคนที่นิ่มเกินไปเมื่อนำใช้จะคงรูปทรงได้ไม่ดี ทำให้ไม่ได้ทรงที่ต้องการ

เทคนิคอื่นๆ ในการตกแต่งจมูกเพื่อให้เรียวสวยมากยิ่งขึ้น

การเอาไขมันปลายจมูกออก การแต่งปลาย

ไขมันปลายจมูก Supratip fat , Interdomal fat ที่มีมากเกินไปจะทำให้ปลายจมูกค่อนข้างอ้วน จมูกกลม จมูกชมพู่ ซึ่งพบมากในคนไทยและเอเชีย สามารถแก้ไขได้โดยการนำไขมันบริเวณนี้ออก เพื่อทำให้ได้ปลายจมูกเล็ก เรียว และสวยงาม

การเย็บ Interdome

สำหรับบางท่านอาจมีปัญหากระดูกอ่อนปลายจมูกใหญ่ กาง หรืออยู่ห่างกัน ทำให้ปลายจมูกโตและใหญ่ การเย็บอินเตอร์โดม เป็นการเย็บกระดูกอ่อนปลายจมูก (Interdomal Sutering Technique) ใช้สำหรับแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้จมูกเล็กลงและสวยงามมากขึ้น

การตะไบฮัมพ์ Hump rasping

รอยเชื่อมของกระดูกสันจมูกและกระดูกอ่อนปลายจมูก (Osteocatilagenous junction/ Nasal hump) หากมีมากเกินไปจะใช้วิธีการตะไบในการเหลารอยเชื่อมดังกล่าวให้เรียบเนียนขึ้นเพื่อให้ได้
สันจมูกที่เป็นสโลปสวย หรือกรณีที่มีกระดูกฐานจมูกกว้าง (wide nasal bridge) สามารถตะไบด้านข้างจมูกให้ดูเรียวเล็กลงได้

การตอกฐานจมูก (Lateral osteotomy)

เหมาะกับกรณีที่มีกระดูกฐานจมูกกว้าง (wide nasal bridge) , ฐานจมูกเอียงหรือคด (์Nasal deviation) สามารถตอกฐานจมูกเพื่อให้มีสันจมูกที่เล็ก เรียว เด่นชัดขึ้น อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการเบี้ยวของฐานจมูก ให้กลับมาตรงขึ้น

ขั้นตอนการเตรียมก่อนการศัลยกรรม

คำแนะนำการดูแลหลังศัลยกรรมจมูก

รีวิวลูกสาวหมอพิชญ์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save