ร้อยไหม (Thread Lifting)

หนึ่งในวิธีการยกกระชับใบหน้า โดยการรอยเส้นไหมเข้าไปใต้ชั้นผิวหนัง เพื่อดึงยกบริเวณผิวหนังบริเวณที่มีความหย่อนคล้อย เช่น ยกกระชับร่องแก้ม แนวกรอบหน้า และ การยกคิ้ว เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้จะเห็นผลชัดเจนทันทีหลังทำ

คำแนะนำการดูแลหลังร้อยไหม

ผลลัพธ์หลังทำทันที