ศัลยกรรมเสริมจมูก - The East Clinic

ศัลยกรรมเสริมจมูก

เสริมจมูก

รวมเทคนิคเสริมจมูกที่ The East Clinic
By หมอพิชญ์ (นพ.พิชญ์ โพธา)

 • Close
 • Semi Open
 • Endonasal Reconstruction
 • Open Reconstruction

การมาเสริมจมูกที่ The East Clinic สิ่งสำคัญสูงสุดคือ ผลลัพธ์ที่อยู่ภายใต้ความปลอดภัยทางการแพทย์เป็นหลัก โดยคุณหมอพิชญ์ ได้ผ่านประสบการณ์การทำศัลยกรรมความงามมากกว่า 20,000 เคส อยู่ในวงการศัลยกรรมความงามมากกว่า 10 ปี พร้อมทีมแพทย์มากประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้คนไข้มั่นใจได ว่าการมาทำศัลยกรรมที่ The East Clinic นั้นจะได้ทั้งความสวยและความปลอดภัยกลับไปอย่างแน่นอน 

The East Clinic By หมอพิชญ์ (นพ.พิชญ์ โพธา) ที่มีคนถามถึงด้วยเทคนิคพิเศษของหมอพิชญ์ และความใส่ใจในลายละเอียดปราณีตในทุกขั้นตอน ทำให้ได้รับการยอมรับจากคนไข้จนเกิดกระแสบอกต่อปากต่อปากเป็นจำนวนมาก

เทคนิค SSL (Structural smart lock)

เทคนิค Structural smart lock (SSL) เป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอพิชญ์ คือ การเหลาปรับซิลิโคนตามลักษณะโครงสร้างของฐานจมูกแต่ละบุคคล ทั้งบริเวณกระดูก nasal bone และกระดูกอ่อน Upper lateral cartilage (ULC) และ Alar cartilage หรือ Lower lateral cartilage (LLC) เพื่อให้ซิลิโคนล็อคไว้กับฐานจมูกเดิมด่านล่าง (Infrastructure) อย่างแนบสนิท ซิลิโคนแต่ละชิ้นจะเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล จึงเป็นซิลิโคนที่มีอันเดียวเฉพาะของบุคคลนั้นๆ โดยจะต้องครอบรับกับฐานจมูกเดิมได้ 100% เพื่อป้องกันการเบี้ยวเอียง การเคลื่อนที่ของซิลิโคน ได้สโลปเนียนสวยตามความต้องการองคนไข้

สำหรับเทคนิคที่คลินิกเลือกใช้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. เทคนิคการเสริมจมูกแบบไม่ปรับโครงสร้าง ได้แก่ เทคนิค Close และ เทคนิค Semi Open Rhinoplasty
 2. เทคนิคการเสริมจมูกแบบปรับโครงสร้าง ได้แก่ เทคนิค Endonasal Reconstruction และ Open Reconstruction Rhinoplasty 

เทคนิคการเสริมจมูกแบบไม่ปรับโครงสร้าง
(การเสริมจมูกแบบรองปลาย)

1. เทคนิคแบบปิด Close Rhinoplasty คือ

การเสริมจมูกโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเดิมของจมูก โดยจะมีการเปิดแผลภายในรูจมูก 1 ข้าง การเปิดแผลของดิอีสท์คลินิกนี้จะ เปิดแผลแบบ Marginal incision คือลงแผลเลยริมรูจมูกเข้าไป 1-2 mm. เพื่อป้องกันการกรีดโดนกระดูกอ่อนปลายจมูก Lower lateral cartilage ซึ่งจะทำให้จมูกผิดรูปได้และยังสามารถเย็บแผลปิดโดยไม่มีไหมเย็บ เลยออกมา นอกจมูกเพื่อป้องกันแผลเป็นจากการเย็บและการเกิด เนื้อจมูกแหว่งจาก การขาดเลือด โดยเฉพาะบริเวณที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยง น้อยของปลายจมูก คือผิวบริเวณเหนือจุดสูงสุดของรูจมูก (soft triangle) จนมีตำราแพทย์หลายเล่มจะเรียกบริเวณดังกว่าว่า No man land คือบริเวณนี้ห้ามไปเย็บเพราะจะผิดรูปได้

2. เทคนิคแบบกึ่งเปิด Semi-Open Rhinoplasty คือ

การเสริมจมูกที่มีการปรับโครงสร้างภายในบางส่วน โดยจะทำการเปิด แผลรูจมูกทั้ง 2 ข้าง ทำให้เห็นโครงสร้างของจมูกได้มากกว่า เสริมจมูกแบบปิด จุดเด่นของเสริมจมูกเทคนิคนี้สามารถเลาะไขมัน บริเวณปลายจมูกและ เย็บอินเตอร์โดม ทำให้ปลายจมูกเล็กเรียว เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาจมูกใหญ่ จมูกชมพู่ ต้องการปลายจมูกเรียวสวย และพุ่งขึ้น

โดยทั้ง 2 เทคนิคนี้อาจมีการนำไขมันปลายจมูกออก (Interdomal fat) การเย็บกระดูกอ่อนปลายจมูกเข้าหากัน (Interdomal suture) การตอกกระดูกฐานจมูก (Lateral osteotomy) การเสริมเนื้อเยื่อเทียม (Acellular dermal matrix ADM) เนื้อเยื่อไขมัน (Dermofat) หรือกระดูกอ่อนรองปลาย (Catilagenous graft) เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

Close VS Semi-Open แตกต่างยังไง?

เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีพื้นฐานจมูกดี แต่ต้องการเพิ่มความโด่ง ใช้ยาชาในการผ่าตัด

เทคนิคการเสริมจมูกแบบปรับโครงสร้าง
(การเสริมจมูกแบบปลายไร้ซิลิโคน)

เทคนิค Endonasal Reconstruction คือ

เทคนิค Endonasal การเสริมจมูกโดยเทคนิค safe nose extension เสริมจมูกปลายไร้ซิลิโคนอย่างปลอดภัย

ทรงสวย ปลายพุ่งได้มากกว่าเทคนิค Close และ Semi-Open

ยืดผนังกั้นจมูกด้วยกระดูกอ่อนของตนเอง ทำให้ปลายจมูกดูเรียวเล็ก

บริเวณปลายจมูกไร้วัสดุสังเคราะห์ (ปลายไร้ซิลิโคน)

ไม่ทำลายเส้นเลือดหลักที่เลี้ยงบริเวณปลายจมูก

ดูแลง่าย ยุบบวมไว

ไม่มีแผลบริเวณรูจมูก2ข้าง (Columella)

เป็นการเสริมจมูกแบบ ‘ปลายไร้ซิลิโคน’ โดยใช้ซิลิโคนเพียง 2 ใน 3 ของความยาวจมูก ในการเพิ่มความสูงของสันจมูกให้โด่งขึ้น ส่วนในบริเวณปลายจมูกจะมีการยืดผนังกั้นจมูกโดยใช้กระดูกอ่อนหลังหูพร้อมเนื้อเยื่อหลังหูมาเพิ่มความยาวปลายจมูก วิธีนี้จะทำให้ปลายจมูกเรียว เล็ก และพุ่งมากขึ้น หมดปัญหาเรื่องซิลิโคนกดทับ หรือซิลิโคนทะลุ ใช้เวลาพักฟื้นเพียง 1-2  วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดยเทคนิคนี้จะบวมช้ำน้อยและแผลหายไว

เทคนิคแบบเปิด Open Reconstruction

การเสริมจมูกแบบเปิด Open Recon (Open Reconstruction Rhinoplasty) คือ การเปิดโครงสร้างของจมูกใต้ผิวหนังทั้งหมดขึ้นมา เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ซ่อมแซม (Reconstruction) ส่วนที่ได้รับ ความเสียหาย ยืดปลายจมูก (Tip projection) ยืดผนังกั้นจมูก ( Septal extension) แก้ไขจมูกที่เบี้ยวเอียง (Deviation) เป็นต้น โดยจะมีการเปิดแผล ภายในรูจมูกทั้ง 2 ข้างและเปิดแผลบริเวณระหว่างรูจมูก2ข้าง (Columella) เพื่อเปิดโครงสร้างภายในขึ้นมา สำหรับการยืดผนังกั้นจมูกจะใช้วัสดุต่าง ๆ ได้แก่ กระดูกอ่อน เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของตัวเอง เนื้อเยื่อเทียม กระดูกอ่อนเทียม เป็นต้น

เทคนิค Open Recon เหมาะกับใคร ?
การเสริมจมูกแบบเปิด แนะนำสำหรับผู้ที่มีปลายจมูกสั้น (Short nose) จมูกชมพู่ (Bulbous tip) จมูกเบี้ยวเอียง (Deviation) แก้มาหลายครั้ง (Multiple revision) หรือชอบจมูกที่ค่อนข้างพุ่ง (Patient favor) เป็นต้น ซึ่งการจะเลือกเสริมวิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนไข้ว่า ต้องการทรงจมูกแบบใด ฐานจมูกเดิมและเนื้อจมูกเป็นอย่างไร รวมทั้งพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย ของแต่ละวิธี รวมถึงโรคประจำตัวของผู้ป่วย และระยะเวลาพักฟื้นของผู้ป่วยเป็นสำคัญ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

เปรียบเทียบ 4 เทคนิค
แบบไหนเหมาะกับคุณ?

ประเภทCloseSemi-OpenEndonasal ReconOpen Recon
เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาจมูกไม่มาก จมูกเดิมค่อนข้างสวยจมูกชมพู่ ต้องการปลายจมูก
เรียวสวย และปลายจมูกพุ่งขึ้น
ปลายจมูกสั้น ปลายงุ้ม ผนังกั้น
จมูกคด คนไข้ที่มีความกังวล
ในการในการพักฟื้น และการดูแล
แผลของแบบเปิด
ปลายจมูกสั้น จมูกชมพู่มาก
จมูกเบี้ยวเอียงมาก แก้มาหลาย
ครั้ง หรือชอบจมูกที่ค่อนข้างพุ่ง
การกรีดแผล1 ข้าง2 ข้าง1 ข้าง2 ข้างและกรีดตรงกลาง
ระหว่างจมูกทั้ง2ข้าง
ระยะเวลาพักฟื้น1 – 2 วัน1 – 2 วัน1 – 2 วัน3-5 วัน
ข้อดีแผลดูแลง่ายได้จมูกพุ่งกว่าแบบปิดแผลดูแลง่ายกว่าโอเพ่น
และจมูกพุ่งกว่าเซมิโอเพ่น
ได้จมูกที่พุ่ง
ข้อควรระวังยังมีซิลิโคนที่ปลายจมูกอยู่ยังมีซิลิโคนที่ปลายจมูกอยู่ต้องดูแลแผลมากขึ้นต้องดูแลแผลเป็นพิเศษและ
มีแผลผ่าตัดภายนอกรูจมูก

ซิลิโคน ที่ The EAST Clinic เลือกใช้

 • ซิลิโคนทำมาจากพอลิเมอร์  Dimethysiloxane polymer ซึ่งซิลิโคนจะมีหลายเกรดขึ้นอยู่กับส่วนผสมในกระบวนการผลิต โดยสารที่ใช้ในการคงรูปซิลิโคน หรือส่วนผสมที่ต่างกัน จะทำให้คุณภาพของซิลิโคนต่างกัน โดยดิอีสท์คลินิก จะใช้ซิลิโคนเกรดสำหรับปลูกฝังในร่างกาย (Implant grade) มีความบริสุทธิ์สูงกว่าซิลิโคนเกรดทางการแพทย์ (Medical grade) สามารถอยู่ในร่างกายได้ตลอดชีวิต
 • ซิลิโคนที่ได้มาตรฐานจะช่วยลดโอกาสอักเสบ การแพ้ หรือโอกาสการเกิดมะเร็งในอนาคต (Noncarcinogen) ได้เป็นอย่างดี อีกปัจจัยที่สำคัญ คือ การยึดเกาะกับเนื้อเยื่อของซิลิโคน (Adhesion) วัสดุที่ดีต้องยึดเกาะกับโครงสร้างของร่างกายได้ดีและมีความยืดหยุ่น (Elasticity)  ซึ่งเป็นซิลิโคนที่ดิอีสท์คลินิกเลือกใช้
 • นอกจากนี้ เรายังสามารถกำหนดค่าความนิ่มของซิลิโคนได้อีกด้วย ซึ่งค่าความนิ่มที่เหมาะสมในการเสริมจมูกอยู่ที่ 30-50 ดูโร (Durometer) หากซิลิโคนแข็งเกินไปจะทำให้เสี่ยงต่อการทะลุได้มากกว่า หรือซิลิโคนที่นิ่มเกินไปเมื่อนำใช้จะคงรูปทรงได้ไม่ดี ทำให้ไม่ได้ทรงที่ต้องการ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. เจ็บไหม?

: เจ็บเพียงเล็กน้อยเฉพาะเวลาฉีดยาชา โดยคุณหมอจะทำการบล็อกการทำงานของเส้นประสาทบริเวณแก้มก่อนฉีดยาชาปลายจมูก (ปลายจมูกเป็นจุดที่sensitive ต่อความเจ็บมากที่สุดของจมูก) และใช้ยาชาปริมาณน้อย จึงทำให้คนไข้แทบไม่เจ็บเลย

2. หลังศัลยกรรมดูแลยากไหม

: ดูแลง่าย คนไข้สามารถดูแลแผลได้เอง โดยทางคลีนิกจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด พร้อมทั้งเอกสารการประกอบดูแลหลังผ่าตัด และจะมีนัดตัดไหมพร้อมตรวจเช็คอาการหลังศัลยกรรมประมาณ 14 วัน หากมีเรื่องสงสัยเร่งด่วน คนไข้สามารถติดต่อสอบถามแพทย์และ ผู้ดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางคลินิกพร้อมบริการตอบทุกข้อสงสัยเพื่อคลาย ความกังวลใจให้คนไข้ได้ทันทีค่ะ

3. กินอะไรได้บ้าง

: ทานได้เกือบปกติค่ะ สิ่งที่งดคือ อาหารทะเล ของหมักดอง อาหารรสเค็มจัด อาหารรสเผ็ด แอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่เป็นเวลา 1 เดือนค่ะ

4. บวมช้ำมากไหม บวมกี่วัน

: การบวมขึ้นกับแต่ละบุคคล โดยทั่วไปช่วง 1-3 วันแรกจะบวมที่สุด แนะนำประคบเย็นตลอดเวลา ซึ่งอาการบวมช้ำลดลง แต่การทำจมูกของคุณหมอพิชญ์จะใช้ความประณีต พิถีพิถัน ใส่ใจทุกรายละเอียดขั้นตอน เพื่อให้เกิดความช้ำน้อยที่สุดค่ะ 

5. ประกันอะไรบ้าง

: ทางคลีนิกรับประกัน เบี้ยว เอียง ทะลุ อักเสบ หลังทำศัลยกรรม 6 เดือน-1 ปีค่ะ

6. เตรียมตัวอย่างไรบ้าง

: หากคนไข้ไม่มีโรคประจำตัว แนะนำงดวิตามินทุกประเภทก่อนทำการผ่าตัดประมาณ 7-14 วัน

7. สามารถประเมินทรงทางไหนได้บ้าง

: ในเบื้องต้นทางคลินิกจะมี แอดมินที่ผ่านการอบรมและให้คำปรึกษา โดยการประเมินทรงจมูกเดิม ของลูกค้า พิจารณาร่วมกับทรงจมูกที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้เหมาะกับ คุณลูกค้า หรือสามารถเข้ารับการปรึกษากับคุณหมอโดยตรง ก็สามารถทำได้ โดยทำการนัดหมายผ่านแอดมินค่ะ


เทคนิคอื่นๆเพิ่มเติม ในการตกแต่งจมูก
เพื่อให้ดูเรียวสวย โด่งเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

 • การเอาไขมันปลายจมูกออก การแต่งปลาย

ไขมันปลายจมูก Supratip fat , Interdomal fat ที่มีมากเกินไปจะทำให้ปลายจมูกค่อนข้างอ้วน จมูกกลม จมูกชมพู่ ซึ่งพบมากในคนไทยและเอเชีย สามารถแก้ไขได้โดยการนำไขมันบริเวณนี้ออก เพื่อทำให้ได้ปลายจมูกเล็ก เรียว และสวยงาม

 • การเย็บ Interdome

สำหรับบางท่านอาจมีปัญหากระดูกอ่อนปลายจมูกใหญ่ กาง หรืออยู่ห่างกัน ทำให้ปลายจมูกโตและใหญ่ การเย็บอินเตอร์โดม เป็นการเย็บกระดูกอ่อนปลายจมูก (Interdomal Sutering Technique) ใช้สำหรับแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้จมูกเล็กลงและสวยงามมากขึ้น

 • การตะไบฮัมพ์ Hump rasping

รอยเชื่อมของกระดูกสันจมูกและกระดูกอ่อนปลายจมูก (Osteocatilagenous junction/ Nasal hump) หากมีมากเกินไปจะใช้วิธีการตะไบในการเหลารอยเชื่อมดังกล่าวให้เรียบเนียนขึ้นเพื่อให้ได้
สันจมูกที่เป็นสโลปสวย หรือกรณีที่มีกระดูกฐานจมูกกว้าง (wide nasal bridge) สามารถตะไบด้านข้างจมูกให้ดูเรียวเล็กลงได้

 • การตอกฐานจมูก (Lateral osteotomy)

เหมาะกับกรณีที่มีกระดูกฐานจมูกกว้าง (wide nasal bridge) , ฐานจมูกเอียงหรือคด (์Nasal deviation) สามารถตอกฐานจมูกเพื่อให้มีสันจมูกที่เล็ก เรียว เด่นชัดขึ้น อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการเบี้ยวของฐานจมูก ให้กลับมาตรงขึ้น


The East Clinic มีการรองปลายกี่แบบ ?
มีทั้งหมด 3 แบบ

เนื้อเยื่อเทียม คืออะไร ใช้ส่วนไหน ทำมาจากอะไร
เนื้อเยื่อเทียม มีประโยชน์อย่างไร

 • ทำให้ปลายจมูกโด่งสวยขึ้น (Increase tip projection)
 • ป้องกันการเห็นขอบซิลิโคนในเคสผิวบาง (Thin skin)
 • เคสแก้จมูกที่ผิวปลายจมูกบาง 
 • แก้ไขปลายจมูกสั้นหรือเหิน (Short nose)
 • เสริมบริเวณสันจมูกสำหรับเคสเนื้อน้อย
 • เนื้อเยื่อเทียมสามารถใช้ทดแทนการรองปลายจมูกโดยไม่จำเป็น ต้องผ่าตัด 2 ที่
 • ลดความเสี่ยงปลายทะลุ

เนื้อเยื่อตนเอง ได้แก่

 • กระดูกอ่อนหลังหู (ear cartilage)
 • กระดูกอ่อนที่ใช้ในการเสริมจมูกสามารถนำมาจากหลาย ๆ ส่วนไม่ว่าจะเป็นผนังกั้นจมูก (Septal cartilage) ซี่โครง (costal cartilage) หรือกระดูกอ่อนหู (ear cartilage) ซึ่งปกติจะผ่าตัดกันโดยรอยแผลอยู่ทางด้านหลังหู (Postauricular approach) เพื่ออำพลางรอยแผลจากการผ่าตัด นิยมนำมาใช้เพิ่มปลายจมูก หรือนำมาใช้ยืดผนังกั้นจมูกและฐานจมูกได้เป็นอย่างดี
 • เนื้อเยื่อไขมันก้นกบ (Dermofat graft)
 •  เป็น Dermofat graft ส่วนที่นิยมใช้กันมากที่สุดเนื่องจากทำได้ง่าย (easy to harvest) และมีปริมาณไขมันมาก ประกอบไปด้วยชั้นผิวหนังแท้ (Dermis) และชั้นไขมัน (Fat) สามารถนำมาใช้ทำสันจมูก เพิ่มปลายจมูก หรือรองปลายจมูกในเคสที่ผิวบางได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีคุณสมบัติต้านการอักเสบได้ดีอีกด้วย
 • เนื้อเยื่อหลังหู (mastoid fascia)
 • เนื้อเยื่อหลังหูประกอบไปด้วยชั้นไขมัน และแผ่นพังผืดสามารถนำมาใช้เพื่อรองปลายเพื่อลดการเห็นขอบของซิลิโคน หรือกระดูกอ่อนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถใช้เพิ่มความยาวปลายจมูกได้อีกด้วย

ผนังกั้นจมูก การยืดผนังกั้นจมูก (Septal cartilage and septal extension)

ผนังกั้นจมูกหรือ septum cartilage เป็นกระดูกอ่อนแกนกลางของจมูกช่วยค้ำยันจมูกให้คงรูปร่าง เป็นกระดูกอ่อน
ชนิดที่ค่อนข้างแข็ง (Hyaline cartilage) ปัจจุบันนิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้าง
สำหรับยืดปลายจมูกในการทำศัลยกรรมจมูกแบบเปิด โดยจะมีการต่อความยาว
ของผนังกั้นจมูกออกไปเพื่อเพิ่มความยาวของปลายจมูกได้อีกด้วยซึ่งเรียกว่าการยืดผนังกั้นจมูก

ตัดปีกจมูก (alar excision) มีกี่แบบ ทำได้แบบไหน เคสแบบไหนถึงเหมาะกับการตัดปีก

การตัดปีกจมูกนั้นมีหลายแบบเช่น การตัดแผลนอก (weir alar excision) เพื่อลดความบานของปีกจมูก การตัดแผลในเพื่อลดความกว้างของฐานรูจมูก (alar base reduction) การตัดยกปีกจมูก (Sail excision) และการตัดลดความหนาของปีกจมูก (Alar rim excision) การจะเลือกการตัดแบบไหนนั้นควรคำนึงถึงลักษณะของจมูกของผู้ป่วย
แต่ละรายเป็นสำคัญรวมถึงการให้ข้อมูลเรื่องโอกาสการเกิดแผลเป็นหลังการ
ผ่าตัดสำหรับแต่ละวิธีอีกด้วย


คำแนะนำการดูแลหลังศัลยกรรมจมูก

ตัดไหมเมื่อครบ 10-14 วัน

ประคบเย็นบ่อยๆเป็นเวลา 3 วัน แล้วทำการถอดเฝือก
จึงประคบอุ่นจนกว่าจะหายบวม ( โดยทำการประคบ
ข้างๆจมูก , หน้าผาก , แก้มทั้ง2ข้าง และริมฝีปากบน )

ห้ามล้างหน้าหรือทำให้แผลโดนน้ำจนกว่าจะตัดไหมไปแล้ว 2 วัน ( 14 วัน ) ให้ใช้น้ำเกลือหรืออื่นๆเช็ดหน้า

ห้ามใส่แว่นเป็นเวลา 3 เดือน

งดอาหารทะเล ของหมักดอง อาหารรสเผ็ดจัด อาหารรสเค็มจัด และแอลกอฮอล์ เป็นเวลา 1 เดือน

ห้ามบิดจมูกเป็นเวลา 1 ปี

งดสูบบุหรี่เป็นเวลา 1 เดือน

เช็ดแผลโดยใช้เบตาดีนเท่านั้น โดยห้ามให้มีคราบเลือด
เกาะที่แผลหลังจากนั้น ทา Terramycin ที่แผลบางๆ ทุกวันจนกว่าจะมาตัดไหม

นอนยกหัวสูงเพื่อลดอาการบวม

นัดตรวจหลัง 1 เดือน , 3 เดือน และ 5 เดือน

ใช้หมอนรองคอในการนอนเป็นเวลา 1 เดือน

ถ้ามีปัญหาหรือผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยด่วน


รีวิวลูกสาวหมอพิชญ์ Before / Afterเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save